Monitorowanie pozycji stron w wyszukiwarkach nigdy nie było tak proste - teraz masz możliwość ZA DARMO śledzić codziennie pozycję na swoim komputerze. Nowy rewolucyjny monitoring pozycji nie tylko dla google.pl

2010-06-15 Publikacja 1.0.0.15

 • Poprawiono automatyczne uruchomienie zadania po zapisaniu zestawu. Nie wszystkie zaznaczone zadania były uruchamiane.

2010-06-15 Publikacja 1.0.0.16

 • Dodano możliwość wysyłki raportu na adres email.
 • Dodano opcję testowania serwera smtp.

2010-06-28 Publikacja 1.0.0.18

 • Poprawiono zawieszanie się okien w czasie edycji zestawu lub zadania.
 • Poprawiono zarządzanie zadaniami.
 • Aktualizacja bazy do wersji 1.04. Od tej chwili aplikacja zapisuje wszystkie dane historyczne parametrów i pozycji w formie do analizy technicznej.
 • Dodano możliwość analizy pozycji fraz z użyciem wykresów. Lepszy, bardziej przejrzy wygląd statystyk.

2010-06-30 Publikacja 1.0.0.25

 • Dodano możliwość wykonania i przywrócenia kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Dodano możliwość importu fraz i zestawów z pliku csv

2010-07-02 Publikacja 1.0.0.26

 • Poprawiono algorytm odpytywania wyszukiwarek. Zdażało się że zadanie nieprawidłowo wyświetlało status dla monitorowanych fraz jako BAN.
 • Poprawiono mechanizm zarządzania serwerami proxy. Zbyt wiele zadań uruchomionych jednocześnie powodowało nieprawidłowe pobieranie statusu danego proxy.

2010-07-09 Publikacja 1.0.0.28

 • Eksport zestawów (domen) i fraz do pliku csv
 • Eksport historii pozycji fraz do pliku csv
 • Dodano linki do plików proxy (edycja proxy)
 • Wyłączono blokowanie wielkości okna głównego
 • Poprawiono wyświetlanie wykresów dla pozycji ze statusem 0 (błąd analizy)
 • Dodano ikonkę informacyjną w module analizy pozycji, informującą że pozycja frazy wyleciała z zakresu (pozycja > 100)
 • Dodano możliwość usunięcia wybranych rekordów z historii pozycji

2010-07-14 Publikacja 1.0.0.30

 • Zmiana wyglądu listy zestawów. Dodano kolumny z parametrami domen
 • Wykonanu moduł analizy parametrów domen. Dodano możliwość przeglądania zmian każdego parametru na wykresie oraz w formie tabelarycznej.
 • Eksport historii parametrów domen do pliku csv
 • Możliwość ręcznej modyfikacji parametru domeny

2010-11-05 Publikacja 1.0.0.40

 • Dodano obsługę proxy IP:PORT (z możliwością zdefiniowania loginu i hasła)
 • Zmodyfikowano pliki proxy PHP ASPX w celu wyeliminowania występujących dotychczas błędów (TimeOut)
 • Dodano możliwość przeszukania wskazanej strony w celu wyszukania proxy wg wzorca. Wyszukane proxy są automatycznie testowane
 • Dodano konsolę informacyjną w celu łatwiejszego monitorowania zadań (stanu zadań)
 • Zmodyfikowano zasady przeszukiwania pobranych stron wyszukiwarek
 • Zmodyfikowano wygląd raportu po zakończonym zadaniu. Dodano możliwość przeglądnięcia wyników + szczegółów (Title Url Desciption) dla każdej monitorowanej frazy
 • Dodano możliwość zapisu raportu (i odczytu) do pliku w celu łatwiejszego przenoszenia informacji między aplikacjami